Book Online

חונכויות
2 Services

חונכות עריכה

חונכות לוקיישן

ניתן להשתבץ לחונכות ליהוק עם אורית אזולאי.
להזכירכם כמות הפגישות מדודה ועליכם להיות מוכנים לפגישות האופן מקסימלי.
· לכל סטודנט יהיו עד 3 פגישות פרונטליות של 1 שעה, המחולקות ל:

פגישה מס' 1 וניתוח דמויות ותסריט
פגישה מס' 2 צפייה באודישנים
פגישה מס' 3 סגירת ליהוק ואישור סגירת קאסט מאורית

לקראת הפגישה הראשונה יש להעביר תסריט לאורית לכתובת הדוא"ל pr-orit@bezeqint.net לפחות 4 ימים לפני מועד החונכות.

שימו לב בבקשה לפרטים הבאים:
הטבלה ננעלת ביום בכל יום חמישי החל מהשעה 20:00, על כן סטודנטים שיוסיפו עצמם אחרי השעה 20:00 לא יילקחו בחשבון.
קיום החונכות מותנה בשתי חונכויות לפחות.
במידה ותלמידים תזמנו את עצמם לאמצע או סוף היום ואין חונכות לפניהם הם יוזזו לשעות לפי סדר לוז היום. ועליהם להתעדכן בכך ביום חמישי עם סגירת הלוז.
בבקשה לא להירשם לחונכות מראש לשבועיים רצופים . אתם לא יודעים מה יהיה מצב ההתקדמות ותופסים מקום לתלמידים אחרים.


ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ירושלים

Tutoring


יד חרוצים 4
ירושלים, IL 9999
Israel

Mon - Fri: 9:00am - 5:00pm

+972 73 200 7322